KILLAN ENSIMMÄISELTÄ VUOSIKYMMENELTÄ

SOTAHISTORIAN RETKIÄ RUKAJÄRVELLE

Sotahistorian retkillä liikuttiin myös vaikeakulkuisissa maastoissa

Sotahistorian retkistä on valokuvia sivulla: /toimintaa/rukajärvi-historia


SEPPELEENLASKUTILAISUUKSIA NURMEKSEN LOKINKANKAALLA

Kiltaveljet Tapani Piippo ja Seppo Möller laskivat seppeleen perinnepatteriston muistomerkille

Killan ja Kainuun Tykistörykmentin seppeleenlaskutilaisuuksista on valokuvia sivulla: /toimintaa/nurmes-perinteet

MUSEOTYKKIEN HUOLTORETKIÄ HÄMEENLINNAAN
Iskuryhmä museotykkien huollossa Tykistömuseolla
Kaluston huoltoretkistä on valokuvia sivuilla: /toimintaa/tykistömuseo ja /toimintaa/museo-militaria

KILTAVIERAILUJA ROVAJÄRVELLE
Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan, Pohjois-Karjalan Tykistökillan ja Pohjois-Suomen Tykkimieskillan jäsenistöä Heinuvaaran muistomerkillä paljastamistilaisuuden jälkeen

"Tykit leimua lyö!"

"Ryöppy - ampukaa"
Heinuvaaran muistomerkin paljastamistilaisuudesta ja vierailuista ampumaharjoituksiin on valokuvia sivulla: /toimintaa/rovajärvi-leirit

KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILLAN LIPUNNAULAUS KAJAANIN VARUSKUNTAKERHOLLA 16.11.2012

Lottaveteraanien edustaja Aune Huotari löi naulan veteraanisukupolvensa vanhimpana

Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja kiltaveli Arto Okkonen piti lippupuheen. Edessä killan lippu airueineen, taustalla Kainuun Tykistörykmentin lippuvartio

Lipunnaulaustilaisuuden valokuvia on sivulla: /toimintaa/kajaani-juhlat

KILLAN KOKOUKSIA

Killan perustamiskokous pidettiin tykistön päivänä 6.3.2009. Kokouksen valmisteli johtotiimi puheenjohtajanaan kapt evp Jaakko Rytty. Kokoukseen osallistui 14 perustajajäsentä

"Paljonpa on asiaa!"

Valokuvia killan kokouksista on sivulla: /toimintaa/kajaani-kokoukset