KILLAN HALLITUS

Killan asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä sekä neljä henkilökohtaista varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, jäsensihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.


KILLAN TOIMIHENKILÖIDEN YHTEYSTIEDOT OVAT SIVULLA: /yhteystiedot


Killan ensimmäinen hallitus kokouskahveilla vuonna 2009

Kahvituokio Kainuun tykistörykmentin esikunnassa, isäntinä rykmentin komentaja everstiluutnantti Janne Oksanen ja rykmenttiupseeri majuri Jari Ruskela. Kuvassa vasemmalta: Hallituksen jäsen Mauno Juntunen, puheenjohtaja Jaakko Rytty, hallituksen jäsen Seppo Möller, evl Janne Oksanen, maj Jari Ruskela, hallituksen jäsen Tapani Piippo, rahastonhoitaja Tapio Väisänen ja varapuheenjohtaja Kari Sutinen