KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILTA RY

UUSI ASELAJIKILTA "AJOI TULIASEMAAN"

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry on toiminut kenttätykistön, kranaatinheittimistön ja raketinheittimistön valtakunnallisena aselajikiltana vuodesta 2009.

Näillä kotisivuillamme on tietoa killasta, sen perinteistä ja toiminnasta. Sivuston kautta voi hakea killan jäsenyyttä ja muuttaa jäsentietoja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖMME JA TAVOITTEEMME

Kiltamme tärkeimpinä yhteistyöjoukkoina ovat Kainuun prikaati ja aselajijoukkomme Kainuun tykistörykmentti.

Kutsumme jäseniksemme Kainuun tykistörykmentissä ja sitä edeltäneissä Kainuun prikaatin patteristossa ja Kainuun prikaatin kranaatinheitinkomppaniassa palvelleita ja palvelevaa henkilökuntaa ja reserviläisiä kaikkialta Suomesta. Myös kaikki toiminnastamme kiinnostuneet sekä toimintaamme tukemaan halukkaat henkilöt, yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita jäseniksemme.

Vaalimme Kainuun tykistörykmentille vahvistettuja viime sotien Kainuun ja Rukajärven suunnan 14. Divisioonan kenttätykistön ja kranaatinheittimistön kunniakkaita perinteitä. Kiltamme viettää perinnepäivää 17.6. yhdessä Kainuun tykistörykmentin kanssa kunnioittaen näin perinnejoukkojemme II/KTR 18 ja KRHK/JR 31 perustamista Nurmeksen Jokikylässä kesäkuussa 1941.

Pyrimme vaalimaan, keräämään ja säilyttämään tietoa kiltamme perinnejoukoista. Olemme saaneet oikeuden käyttää Rukajärven rintamatunnusta kiltamme tunnuksissa.

KILTATOIMINTAA

Kiltamme kuuluu Kainuun prikaatin viralliseen palkitsemisjärjestelmään. Palkitsemme Kainuun tykistörykmentin varusmiehiä ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevia naisia hyvästä palveluksesta kiltapuukoilla aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa ja kotiuttamistilaisuuksissa. Myös tehtävissään onnistuneita epäsuorantulen reserviläisiä palkitsemme kertausharjoituksissa. Tämän ohella palkitsemme Jääkäriprikaatin kranaatinheitinkomppanian varusmiehiä hyvästä palveluksesta kiltapuukoilla.

Esittelemme mielellämme kiltaa rykmentin varusmiehille ja reserviläisille sekä vierailemme kutsuttaessa Kainuun prikaatin ja Kainuun tykistörykmentin eri tilaisuuksissa, tapahtumissa ja harjoituksissa. Teemme vierailuja myös muihin joukko-osastoihin ja kiinnostaviin aselajikohteisiin.

Järjestämme sotahistoriallisia retkiä perinnejoukkojemme viime sotien taistelupaikoille myös rajan taakse sekä osallistumme muiden järjestämille vastaaville retkille. Teemme vuosittain jo perinteisen museotykkien huoltoretken Museo Militariaan.

Järjestämme kilta- ja kerhoiltoja sekä esitelmä- ja juhlatilaisuuksia. Jäsenistömme voi käyttää Kainuun prikaatin Heikinhallin liikuntasalia, kuntosalia ja uimahallia, perjantaisin ja sunnuntaisin klo 17.00-18.30.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä muiden maanpuolustuskiltojen ja -yhteisöjen kanssa. Tiedotamme jäsenistölle jäsenkirjeillä, verkkosivuillamme, Hurtti-Ukko -jäsenetulehdessä, Tulikomentoja -lehdessä sekä sähköpostilla ja tekstiviestein.

 Puheenjohtaja Jaakko Rytty luovuttaa killan huomionosoitukset tykistölinjojen parhaimmille