KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILTA RY

UUSI ASELAJIKILTA "AJOI TULIASEMAAN"

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry on toiminut kenttätykistön, kranaatinheittimistön ja raketinheittimistön valtakunnallisena aselajikiltana vuodesta 2009.

Näillä kotisivuillamme on tietoa killasta, sen säännöistä, perinteistä ja toiminnasta. Sivuston kautta voi hakea myös killan jäsenyyttä:  /tiedottaminen/killan-jäseneksi

TOIMINTAYMPÄRISTÖMME JA TAVOITTEEMME

Kiltamme tärkeimpinä yhteistyöjoukkoina ovat Kainuun prikaati ja aselajijoukkomme Kainuun tykistörykmentti.

Kutsumme jäseniksemme Kainuun tykistörykmentissä palvelevaa ja aikaisemmin Kainuun prikaatin patteristossa ja kranaatinheitinkomppaniassa palvellutta henkilökuntaa ja reserviläisiä kaikkialta Suomesta. Myös kaikki toiminnastamme kiinnostuneet henkilöt ja toimintaamme tukemaan halukkaat yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita jäseniksemme.

Vaalimme Kainuun tykistörykmentille vahvistettuja talvisodan Kainuun taistelujen tykistön ja kranaatinheittimistön sekä jatkosodan Rukajärven suunnan 14. Divisioonan tykistön ja kranaatinheittimistön kunniakkaita perinteitä. Kiltamme viettää perinnepäivää 17.6. yhdessä Kainuun tykistörykmentin kanssa kunnioittaen näin perinnejoukkojemme II/KTR 18 ja KRHK/JR 31 perustamista Nurmeksen Jokikylässä kesäkuussa 1941.

Pyrimme vaalimaan, keräämään ja säilyttämään tietoa kiltamme perinnejoukoista. Olemme saaneet oikeuden käyttää Rukajärven rintamatunnusta kiltamme tunnuksissa.

KILTATOIMINTAA

Kiltamme kuuluu Kainuun prikaatin viralliseen palkitsemisjärjestelmään. Palkitsemme Kainuun tykistörykmentin varusmiehiä ja vapaaehtoisessa asepalveluksessa olevia naisia hyvästä palveluksesta kiltapuukoilla aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa ja kotiuttamistilaisuuksissa. Myös tehtävissään onnistuneita epäsuorantulen reserviläisiä palkitsemme kertausharjoituksissa. Tämän ohella palkitsemme Jääkäriprikaatin kranaatinheitinkomppanian varusmiehiä hyvästä palveluksesta kiltapuukoilla. Esittelemme mielellämme kiltaa rykmentin varusmiehille ja reserviläisille sekä vierailemme kutsuttaessa Kainuun prikaatin ja Kainuun tykistörykmentin eri tilaisuuksissa, tapahtumissa ja harjoituksissa. 

Teemme museotykkien ja -kranaatinheitinten huoltoretkiä vuosittain joko Museo Militariaan tai Kuhmon Jyrkänkosken tukikohtaan. Järjestämme esitelmätilaisuuksia ja kiltamme juhlatilaisuuksia. Teemme yhteistyötä muiden maanpuolustuskiltojen ja -yhteisöjen kanssa.

Jäsenistömme voi käyttää Kainuun prikaatin Heikinhallin liikuntasalia, kuntosalia ja uimahallia, perjantaisin ja sunnuntaisin klo 17.00-18.30.  Tiedotamme jäsenistölle jäsenkirjeillä, näillä kotisivuillamme ja Tulikomentoja -lehdessä sekä sähköpostilla ja tekstiviestein.


 Puheenjohtaja Jaakko Rytty luovuttaa killan huomionosoitukset tykistölinjojen parhaimmille