KILTAHISTORIAA

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan syntyhistoria Kainuussa alkaa Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosaston perustamisesta 6.5.1994. Seuraavassa on lyhyt katsaus entisen pääkillan historiaan ja killan toimintaympäristön muutoksiin.

Pohjanmaan Tykistörykmentin kilta ry

Pohjanmaan Tykistörykmentti perustettiin Ouluun vuonna 1959. Pohjanmaan Tykistörykmentin Kilta perustettiin joukko-osastokillaksi 9.2.1964. Kilta otti tehtäväkseen aselajiperinteiden vaalimisen ja yhteyden pitämisen Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin maakunnissa asuviin tykistön reserviläisiin. Killan kotipaikka oli Oulu.

Myös Kainuu sai oman tykistönsä, kun Porin Prikaatin Patteristo siirrettiin Kajaaniin Kainuun Prikaatin Patteristoksi vuonna 1966.

Pohjois-Pohjanmaan Tykkimieskilta ry

Nimen vaihtaminen ja uusi rooli maakunnallisena kiltana alkoi vuonna 1974. Tampereen Ilmatorjuntapatteristo siirtyi Ouluun Oulun Ilmatorjuntapatteristoksi vuonna 1980. Pohjanmaan Tykistörykmentti siirtyi Sodankylään 15.7.1982. Killan tukeutuminen Oulun Ilmatorjuntapatteristoon alkoi ja ilmatorjuntamiehet hyväksyttiin jäseniksi. Killan paikallisosastot perustettiin Kemiin, Rovaniemelle ja Nivalaan vuosina 1978 - 1979.

Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry

Killan uudet säännöt ja uusi käyttöön otettu nimi Pohjois-Suomen Tykkimieskilta vahvistettiin vuonna 1988. Killasta oli tullut koko sotilasläänin alueen kilta. Oulun Ilmatorjuntapatteristo siirtyi Rovaniemelle osaksi Lapin Ilmatorjuntarykmenttiä vuonna 1989. Näin kilta jäi Ouluun ilman tykistöjoukkoja. Tässä tilanteessa kenttä- ja ilmatorjuntatykistön reserviläisten lisäksi kutsuttiin myös rannikkotykistön reserviläiset killan toimintaan mukaan.

Kainuun Prikaatin Patteristosta muodostettiin Kainuun Tykistörykmentti 1.1.1990. Pohjois-Karjalan Patteristo lakkautettiin kesällä 1990 ja sen henkilöstöä siirtyi Kainuun Tykistörykmenttiin. Pohjois-Suomen Sotilaslääni organisoitiin Pohjoiseksi Maanpuolustusalueeksi 1.1.1993.  Kranaatinheitinkomppaniat liitettiin tykistöjoukkoihin valtakunnallisena koulutusjärjestelynä . Näin myös Kainuun Prikaatin kranaatinheitinkomppania liitettiin Kainuun Tykistörykmenttiin vuonna 1994.

Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosasto

Paikallisosasto perustettiin Kajaanissa 6.5.1994. Samalla luotiin, toki silloin vielä ajatustasolla, pohjaa oman itsenäisen killan perustamiselle Kainuuseen.

P-Suomen Tykkimieskillan jäseniä Kainuun Tykistörykmentin perinnehuoneessa Barbara -juhlapäivänä

Pohjanmaan Tykistörykmentti lakkautettiin Sodankylässä 1.10.1998 ja sen henkilöstöä siirtyi Kainuun Tykistörykmenttiin. Maavoimat organisoitiin puolustushaaraksi ja maanpuolustusalueet lakkautettiin. Pohjoisesta Maanpuolustusalueesta tuli jälleen Pohjois-Suomen Sotilaslääni 1.1.2008. 

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry

Käytännön valmistelutoimiin oman killan perustamiseksi ryhdyttiin syksyllä 2008. Perustamista valmisteli viisihenkinen johtotiimi, jonka puheenjohtajana toimi Kainuun paikallisosaston puheenjohtaja Jaakko Rytty. Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosaston toiminta päättyi 31.12.2008.

Uuden killan perustamiskokous pidettiin Hoikankankaan Sotilaskodissa 6.3.2009. Kokouksessa hyväksyttiin killalle säännöt ja yhdistys päätettiin rekisteröidä. Paikalla oli 14 perustajajäsentä. Killan perustamiskirja ja perustajajäsenet: /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Perustamiskirja 6.3.2009.pdf

Jo toiminnan käynnistämisvaiheessa kilta hyväksyttiin Tykkimiehet ry:n yhteisöjäseneksi. Kilta sai myös luvan käyttää Rukajärven rintamatunnusta omissa tunnuksissaan.

Kilta on merkitty yhdistysrekisteriin 1.6.2009. Killan kotipaikka on Kajaani ja toiminta-alueena koko Suomi toiminnan painottuessa Kainuuseen ja naapurimaakuntiin. Jäseniä on koko maasta aina Hangosta Inariin.

Killan perustamista valmistellut johtotiimi kokoontui Jaakko Rytyn kotona.

Johtotiimin puheenjohtajana toimi paikallisosaston puheenjohtaja Jaakko Rytty

Johtotiimin jäsenet: Mauno Juntunen (vas), Tapani Piippo, Seppo Möller ja Kari Sutinen

JAAKKO RYTTY KILLAN KUNNIAPUHEENJOHTAJAKSI

Killan syyskokous 2016 kutsui kiltamme ensimmäisen puheenjohtajan ja   perustajajäsen Jaakko Rytyn kiltamme kunniapuheenjohtajaksi. Jaakko teki johtotiiminsä avustamana perusteellisen ja ansiokkaan valmistelutyön uuden aselajikillan perustamiseksi Kainuuseen ja on toiminut aktiivisena puheenjohtajana kiltamme nousuvuosina.


KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILTA - TOIMINNASSA 10 VUOTTA
Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry järjesti vuosijuhlan yhdistyksen kotipaikkakunnalla Kajaanissa 24. elokuuta. Vuosijuhlaa vietettiin "Kilta 10 vuotta 2019" teeman merkeissä. Vuosijuhlassa luovutettiin standaarien ohella myös ensimmäiset hallituksemme myöntämät kiltaristit. Kiltaristin kuva, heraldinen selitys ja symboliikka ovat alasivulla:  /kilta/tunnukset

"Kilta 10 vuotta 2019" Vuosijuhlassa luovutettiin ensimmäiset kiltaristit. Puheenjohtaja Timo Härkönen kiinnittää kiltaristin kunniapuheenjohtaja Jaakko Rytyn rintapieleen. Muut palkitut killan perustajajäsenet ja kilta-aktiivit: Seppo Möller, Tapani Piippo, Mauno Juntunen, Jukka Räisänen ja Raimo Hämäläinen