KILLAN PERUSTAMISKOKOUS KAJAANISSA 6.3.2009 
HALLITUKSEN KOKOUS IMAGONILLA 6.4.2010