TIEDOTTEET

Kilta lähettää jäsenistölleen useita tiedotteita toimintavuoden aikana joko sähköpostilla tai jäsenkirjeinä. Tapahtumakalenterit julkaistaan myös tällä sivulla.


Tapahtumakalenteri 2021
Tapahtumakalenteri 2022
Tapahtumakalenteri 2023

VARUSMIESTEN KILTAPALKITSEMISET

Kilta toteuttaa varusmiesten kiltapalkitsemiset Kainuun prikaatilla kotiuttamisparaateissa ja aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa saapumiserittäin. Palkitsemismuotoina ovat stipendit ja kiltapuukot.