AJANKOHTAISTA KILLASSA 2024

Tervetuloa Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan sivuille!

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry on toiminut kenttätykistön, kranaatinheittimistön ja raketinheittimistön valtakunnallisena aselajikiltana vuodesta 2009.  Kutsumme jäseniksemme Kainuun tykistörykmentissä palvelevaa ja aikaisemmin Kainuun prikaatin patteristossa ja kranaatinheitinkomppaniassa palvellutta henkilökuntaa ja reserviläisiä kaikkialta Suomesta. 

Myös kaikki toiminnastamme kiinnostuneet henkilöt ja toimintaamme tukemaan halukkaat yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita jäseniksemme. Näillä kotisivuillamme on tietoa killasta, sen säännöistä, perinteistä ja toiminnasta. Kotisivujen kautta voi hakea myös killan jäsenyyttä:  /tiedottaminen/killan-jäseneksi


  KILLAN TAPAHTUMAKALENTERI 2024

Tapahtumat 2024.pdf

PERINNEPÄIVÄN SEPPELEENLASKUTILAISUUS NURMEKSESSA 17.6.2024

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry järjesti yhteistyössä Kainuun tykistörykmentin ja Nurmeksen maanpuolustus- ja reserviläisjärjestöjen kanssa seppeleenlaskutilaisuuden Nurmeksen Lokinkankaalla lauantaina 17.6.2024. Perinteisellä seppeleenlaskutilaisuudella kunnioitetaan 14.D:n tykistö- ja kranaatinheitinjoukkojen kunniakasta sotatietä Rukajärven suunnassa. Seppeleet laskettiin tykistörykmentin ja killan perinnejoukkojen muistomerkeille. Rykmentin ja killan perinnepäivä on vahvistettu perinnepatteriston perustamisen aloituspäivän 17.6. mukaan. Perinnepäivän tilaisuuteen entisen Nurmeksen varuskunnan alueelle saapui kutsuvieraita ja killan jäseniä Ylä-Karjalasta, Ylä-Savosta Ja Kainuusta.

VALOKUVAT JORMA JÄNTTI

VALOKUVAN SAAT SUUREMMAKSI KLIKKAAMALLA SITÄ 1-2 KERTAA

Nurmeksen varuskunnan muistomerkki

Nurmeksen varuskunta toimi alueella joukkojen perustamis- ja koulutuskeskuksena vuosina 1940-1953. Varuskuntaan kuuluivat Jokikylän, Lokinlammen ja Porokylän kasarmialueet. Killan perinnejoukot II/KTR 18 ja KRHK/JR 31 perustettiin varuskunnassa kesäkuussa 1941. Jalkaväen koulutuskeskus 20 ja Jalkaväen koulutuskeskus 30 toimivat varuskunnassa jatkosodan aikana. Myös rintamajoukkoja oli levossa varuskunnassa ja siellä annettiin alokaskoulutus 582 virolaiselle vapaaehtoiselle. Varuskunnan henkilövahvuus oli tuolloin 2400.

Sotilaspojat Terho Mustonen (vasemmalla) ja Tauno Koljonen saapuivat ensimmäisten joukossa muistomerkkialueelle

Kiltaveljiä ja kuoron jäseniä ryhmittymässä tilaisuuteen

Nurmeksen mieskuoro esiintyi tilaisuudessa Mauri Mahlavuoren johdolla. Kuoron johtaja vasemmalla


Kainuun tykistörykmentin rykmenttiupseerina palvellut kiltaveli majuri evp Harry Herranen toimi seppeleenlaskijana ja tykistörykmentin Kranaatinheitinkomppaniassa palveleva luutnantti Anton Sulander toimi seppeleenkantajana

Tilaisuus alkaa – Liput saapuvat

II/KTR 18 muistomerkillä kunniavartiossa res vääpeli Tapani Ovaskainen ja res ylikersantti Pasi Hytönen

KRHK/JR 31:n muistomerkillä kunniavartiossa res kapteeni Kimmo Korhonen ja res luutnantti Niko Korhonen

Nurmeksen mieskuoro esitti komeasti Suomen laulun ja arvokkaan tilaisuuden päätteeksi Oi kallis Suomenmaan

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan puheenjohtaja Timo Harkönen taustoitti puheessaan perinnejoukkojemme katkeamatonta ketjua Nurmeksen varuskunnasta tämän päivän Kainuun tykistörykmenttiin

Seppeleenlaskut perinnepatteriston II/KTR 18 muistomerkille ja perinnekranaatinheitinkomppanian KRHK/JR 31:n muistomerkille

Luutnantti Anton Sulander toi tilaisuuteen Kainuun tykistörykmentin tervehdyksen ja Sotien 1939-1945 Nurmeksen perinnetoimikunnan puheenjohtaja Mikko Rautiainen esitti perinnetoimikunnan tervehdyksen

Liput poistuvat – Tilaisuus päättyy

Palaverissa vasemmalla Nurmeksen Reserviupseerit ry:n sihteeri Ossi Martikainen, joka on toiminut aktiivisena yhteyshenkilönä Nurmeksessa, keskellä tapahtuman järjestelyvastuussa ollut killan sihteeri Reijo Oikarinen ja oikealla tapahtuman suunnittelussa mukana ollut kiltaveli Kari Sutinen

Nurmeksen kaupunki järjesti kahvitarjoilun Kahvila Kanelissa Nurmeksen rautatieasemalla. Tilaisuuden yhteydessä luovutettiin Nurmeksen perinnetoimikunnan puheenjohtaja Mikko Rautiaiselle vapaaehtoisen maanpuolustustyön ansiomitali hopeisena. Luovutuspuheen piti Nurmeksen Reserviupseerit ry:n sihteeri Ossi Martikainen ja ansiomitalin luovuttivat Nurmeksen Reserviupseerit ry:n puheenjohtaja Kimmo Korhonen ja Nurmeksen Reserviläiset ry:n puheenjohtaja Tapani Ovaskainen

Mikko Rautiainen, Kimmo Korhonen, Ossi Martikainen ja Tapani Ovaskainen


KILTAVIERAILU KAINUUN TYKISTÖRYKMENTIN HARJOITUKSEEN 4.-5.5.2024

Kiltamme jäsenillä oli tilaisuus vierailla Kainuun tykistörykmentin taistelu ja -ampumaharjoituksessa Vuosangan ampuma-alueella 4.-5. toukokuuta. Ensimmäisenä vierailupäivänä ohjelmaan osallistui yksitoista ja toisena päivänä kuusi kiltalaista. Harjoituksen johtaja Kainuun tykistörykmentin komentaja evl Kimmo Ruotsalainen toimi vierailun isäntänä. Vieraille esiteltiin Johtolassa tykistörykmentin koulutusohjelma ja harjoituksen tavoitteet. Vieraat seurasivat yleisesittelyn jälkeen tulenjohtopaikalla patteriston ampumatoimintaa sekä tuliportaiden toimintaa patteriston ja kranaatinheitinkomppanian tuliasemissa. Joka kohteella esiteltiin myös harjoitusjoukon käytössä olevaa pääkalustoa ja välineistöä. Näiden kohteiden ohella vieraat pääsivät tutustumaan harjoitusalueen linnoitteisiin sekä pelastusyksikön toimintaan ja erikoiskalustoon. 

VALOKUVAT JORMA JÄNTTI

Vuosangan ampuma-alueen Johtolan edessä: Kuvassa vasemmalla Mika Viitanen, Timo Härkönen, Jouni Kultalahti, Seppo Ruuskanen, Tapio Väisänen, Eero Mykkänen, Jorma Jäntti, Sari Rantanen, Kari Sutinen, Harry Herranen, Anne Siponen

Tulenjohtopaikalla: Killan puheenjohtaja Timo Härkönen seuraa tulenjohtopartion suoritusta vertaillen omiin kokemuksiinsa 1970 -luvulta - perusasiat osin tuttua toimintaa, tekniikka uutta

Maalialue:  Jo tulenavauksessa patteriston tuli osui suoraan maaliin. Tuli oli peittävä ja hajonta pieni

Siirtyminen tuliasemiin: Tunnelmaa telakuorma-auton takavaunussa

Kenttätykin tuliasemassa: Kalustoesittely kiltalaisille

Ja kalustohuoltoakin vieraat pääsivät seuraamaan

Tutustuminen ampuma-alueen harjoituslinnoitteisiin oli myös mielenkiintoinen vaihe. Kuvassa keskellä harjoituksen johtaja everstiluutnantti Kimmo Ruotsalainen, joka luotsasi kiltalaisia vierailun kaikissa vaiheissa

Päivän päätteeksi oli tutustuminen harjoituksen pelastusyksikön toimintaan ja erikoiskalustoon


KILLAN KEVÄTKOKOUS 2024

Killan kevätkokous täydensi hallituksen kokoonpanoa kahdella uudella varajäsenellä 27.3.2024. Hallituksen kokoonpano on alasivulla: /kilta/hallitus

Kuvassa kilta-aktiiveja kevätkokouksen jälkeen, vasemmalla rahastonhoitaja Tapio Väisänen, varapuheenjohtaja Jorma Jäntti, toiminnantarkastaja Markku Nieminen, sihteeri Reijo Oikarinen, puheenjohtaja Timo Härkönen ja toiminnantarkastaja Seppo Ruuskanen


JÄSENTEN YHTEYSTIETOJEN PÄIVITYS

Killan jäsenet voivat päivittää yhteystietonsa tämän sivuston kautta:  /yhteystiedot


YHTEISTYÖMME 14. DIVISIOONAN PERINNEYHDISTYS RY:N KANSSA

Perinneyhdistys vaalii 14. Divisioonan veteraaniperinteitä ja maanpuolustushenkeä yhteistoiminnassa eri perinneyhdistysten ja maanpuolustusjärjestöjen sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kanssa. Perinneyhdistyksen toiminnan painopiste on nuorisotoiminnassa, jota yhdistyksen paikallisosastot toteuttavat yhteistoiminnassa koulujen kanssa. Tavoitteena on veteraaniperinteen siirtyminen nuorempien sukupolvien tietoisuuteen. Perinneyhteistyömme perustana ovat yhteiset päämäärämme. 

Perinneyhdistyksen tapahtumainformaatio avautuu linkistä:  https://14dperinneyhdistys.fi