KILTAMME PERINTEET
Kiltamme vaalii ja kunnioittaa Kainuun tykistörykmentille vahvistettuja jatkosodan 14.Divisioonan Rukajärven suunnan kenttätykistön ja kranaatinheittimistön kunniakkaita perinteitä. Yhteiset perinnejoukkomme ovat II/KTR 18 ja KRHK/JR 31. Kilta kerää myös perinneaineistoa sekä julkaisee perinnejoukkoja koskevia painotuotteita. Perinnepäivämme on 17.6. jolloin sodan ajan perinnejoukkomme II/KTR 18 perustaminen alkoi Nurmeksen Jokikylässä.
Kainuun Tykistörykmentin joukkojen ampumatoimintaa Rovajärvellä toukokuussa 2012

PERINNEJOUKKOJEMME MUISTOMERKIT

Kiltamme ja Kainuun tykistörykmentin perinnejoukkojen muistomerkit ovat joukkojen perustamisalueella Nurmeksen Lokinkankaalla.

Edessä Krhk/JR 31:n muistomerkki ja suoraan takana II/KTR 18 muistomerkki

Nurmeksen varuskunta toimi alueella joukkojen perustamis- ja koulutuskeskuksena 1940-1953. Varuskuntaan kuuluivat Jokikylän, Lokinlammen ja Porokylän kasarmialueet.

Varuskunnan muistomerkki


MUISTOMERKKIEN PALJASTUSTILAISUUS 6.6.2009
Nurmeksen kaupunki ja Nurmeksen seudun veteraani- ja reserviläisyhdistykset järjestivät Nurmeksen varuskunnassa perustettujen KRHK/JR31:n ja Viestipataljoonan muistomerkkien paljastustilaisuuden Nurmeksen Lokinkankaalla 6.6.2009. Aktiivisena tämänkin hankkeen puuhamiehenä toimi kiltaveli majuri evp Kauko Pippuri, jonka toiminnan tuloksena Nurmeksen varuskunnan Lokinkankaan muistomerkkialuetta on kehitetty merkittävästi. Kaikki alueella perustetut Rukajärven suunnassa toimineet joukot ovat saaneet omat muistomerkkinsä ja kunnialaattansa muistomerkkialueelle.
KRHK/JR31:n muistomerkki 120KRH 38 on neuvostoliittolainen sotasaaliskranaatinheitin

PERINNETAULU KRANAATINHEITINKOMPPANIAAN
Kiltaveli Antti Haapalainen on tehnyt laajan tutkimuksen Krh.K/JR 31:n vaiheista Jatkosodassa ja siihen liittyen hän paljasti Kainuun Prikaatin Kranaatinheitinkomppanian tuloaulan seinälle kiinnitetyn perinnetaulun 21.9.2012. Taulun karttapohjalle on piirretty perinnekranaatinheitinkomppaniamme sotatie tietoineen ja valokuvineen.

Kiltaveli Antti Haapalainen menehtyi vaikean sairauden murtamana maaliskuussa 2023.

Antti teki ainutlaatuisen ja merkittävän tutkimustyön isänsä
kapt Veikko Haapalaisen 
johtaman
KRHK/JR 31:n vaiheista jatkosodassa 
Rukajärven suunnassa. 

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry kunnioittaa Antti Haapalaisen muistoa ja hänen ansiokasta ja pyyteetöntä perinnetyötä sen kaikessa laajuudessaan.  
   
HALLITUS