KILLAN JÄSENYYS

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen. Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea killan tarkoitusta ja toimintaa. Killan hallitus hyväksyy hakemuksesta varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet.

Killan jäsenmaksu vuonna 2024 on 20 euroa. Killan jäsenetuja ovat urheilutalo Heikinhallin käyttöoikeus kaksi vuoroa viikossa.

Jäsen voi tilata myös Tulikomentoja -aselajilehden edulliseen jäsenhintaan 20,00 euroa/vuosikerta, neljä numeroa vuonna 2024. Jäsenyyttä hakeva voi kirjata lehtitilauksen oheisen lomakkeen kohtaan "Lehtitilaus". Tilausmaksu veloitetaan jäsenmaksun yhteydessä. Tulikomentoja -lehdestä on lisätietoa alasivulla:
/tiedottaminen/kiltalehdet


JÄSENHAKEMUS
Haluan liittyä Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry:n jäseneksi