AJANKOHTAISTA KILLASSA 2024

Tervetuloa Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan sivuille!

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry on toiminut kenttätykistön, kranaatinheittimistön ja raketinheittimistön valtakunnallisena aselajikiltana vuodesta 2009.  Kutsumme jäseniksemme Kainuun tykistörykmentissä palvelevaa ja aikaisemmin Kainuun prikaatin patteristossa ja kranaatinheitinkomppaniassa palvellutta henkilökuntaa ja reserviläisiä kaikkialta Suomesta. 

Myös kaikki toiminnastamme kiinnostuneet henkilöt ja toimintaamme tukemaan halukkaat yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita jäseniksemme. Näillä kotisivuillamme on tietoa killasta, sen säännöistä, perinteistä ja toiminnasta. Kotisivujen kautta voi hakea myös killan jäsenyyttä:  /tiedottaminen/killan-jäseneksi


  KILLAN TAPAHTUMAKALENTERI 2024

Tapahtumat 2024.pdf

JÄSENTEN YHTEYSTIETOJEN PÄIVITYS

Killan jäsenet voivat päivittää yhteystietonsa tämän sivuston kautta:  /yhteystiedot


KILLAN KEVÄTKOKOUS 2024

Killan kevätkokous täydensi hallituksen kokoonpanoa kahdella uudella varajäsenellä 27.3.2024. Hallituksen kokoonpano on alasivulla:  /kilta/hallitus

Kuvassa kilta-aktiiveja kevätkokouksen jälkeen, vasemmalla rahastonhoitaja Tapio Väisänen, varapuheenjohtaja Jorma Jäntti, toiminnantarkastaja Markku Nieminen, sihteeri Reijo Oikarinen, puheenjohtaja Timo Härkönen ja toiminnantarkastaja Seppo Ruuskanen

HUOM!  VOIT KLIKATA VALOKUVIA SUUREMMAKSI 1-2 KERTAA


KILTAVIERAILU KAINUUN TYKISTÖRYKMENTIN HARJOITUKSEEN 4.-5.5.2024

Kiltamme jäsenillä oli tilaisuus vierailla Kainuun tykistörykmentin taistelu ja -ampumaharjoituksessa Vuosangan ampuma-alueella 4.-5. toukokuuta. Ensimmäisenä vierailupäivänä ohjelmaan osallistui yksitoista ja toisena päivänä kuusi kiltalaista. Harjoituksen johtaja Kainuun tykistörykmentin komentaja evl Kimmo Ruotsalainen toimi vierailun isäntänä. Vieraille esiteltiin Johtolassa tykistörykmentin koulutusohjelma ja harjoituksen tavoitteet. Vieraat seurasivat yleisesittelyn jälkeen tulenjohtopaikalla patteriston ampumatoimintaa sekä tuliportaiden toimintaa patteriston ja kranaatinheitinkomppanian tuliasemissa. Joka kohteella esiteltiin myös harjoitusjoukon käytössä olevaa pääkalustoa ja välineistöä. Näiden kohteiden ohella vieraat pääsivät tutustumaan harjoitusalueen linnoitteisiin sekä pelastusyksikön toimintaan ja erikoiskalustoon. 

Vuosangan ampuma-alueen Johtolan edessä: Kuvassa vasemmalla Mika Viitanen, Timo Härkönen, Jouni Kultalahti, Seppo Ruuskanen, Tapio Väisänen, Eero Mykkänen, Jorma Jäntti, Sari Rantanen, Kari Sutinen, Harry Herranen, Anne Siponen

Tulenjohtopaikalla: Killan puheenjohtaja Timo Härkönen seuraa tulenjohtopartion suoritusta vertaillen omiin kokemuksiinsa 1970 -luvulta - perusasiat osin tuttua toimintaa, tekniikka uutta

Maalialue:  Jo tulenavauksessa patteriston tuli osui suoraan maaliin. Tuli oli peittävä ja hajonta pieni

Siirtyminen tuliasemiin: Tunnelmaa telakuorma-auton takavaunussa

Kenttätykin tuliasemassa: Kalustoesittely kiltalaisille

Ja kalustohuoltoakin vieraat pääsivät seuraamaan

Tutustuminen ampuma-alueen harjoituslinnoitteisiin oli myös mielenkiintoinen vaihe. Kuvassa keskellä harjoituksen johtaja everstiluutnantti Kimmo Ruotsalainen, joka luotsasi kiltalaisia vierailun kaikissa vaiheissa

Päivän päätteeksi oli tutustuminen harjoituksen pelastusyksikön toimintaan ja erikoiskalustoon


       KILLAN TAPAHTUMIA 2023

 SEPPELEENLASKUTILAISUUS NURMEKSESSA PERINNEPÄIVÄNÄ 17.6.2023

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry järjesti yhteistyössä Kainuun tykistörykmentin kanssa seppeleenlaskutilaisuuden Nurmeksen Lokinkankaalla lauantaina 17.6.2023.

Perinteisellä seppeleenlaskutilaisuudella kunnioitetaan 14.D:n tykistö- ja kranaatinheitinjoukkojen kunniakasta sotatietä Rukajärven suunnassa.

Seppeleet laskettiin tykistörykmentin ja killan perinnepatteriston II/KTR 18 ja perinnekranaatinheitinkomppanian KRHK/JR 31:n muistomerkeille.

II/KTR 18 perustettiin Nurmeksessa Hovilan kartanon ympäristössä 17.-21.6.1941 ja KRHK/JR 31 Jokikylän koululla 18.-20.6.1941. Rykmentin ja killan perinnepäivä on vahvistettu perinnepatteriston perustamisen aloituspäivän 17.6. mukaan.

Perinnepäivän tilaisuuteen saapui kutsuvieraita ja killan jäseniä Ylä-Karjalasta, Ylä-Savosta Ja Kainuusta.  

KUNNIAVARTIOSSA: II/KTR 18 muistomerkillä res ylik Seppo Valpe (v) ja res alik Osmo Räsänen Nurmeksen Reservinaliupseereista ja KRHK/JR 31:n muistomerkillä res ltn Jari Nykänen (v) ja res kapt Kimmo Korhonen Nurmeksen Reserviupseereista

Kiltaveli evl evp Kari Sutinen lausui tilaisuuden avaussanat killan edustajana: 
/datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Avaussanat - Lokinkangas 17.6.2023.pdf
Ltn Anton Sulander edusti Kainuun tykistörykmenttiä seppeleenlaskuissa.

Kiltaveli res maj Tapani Piippo ja ltn Anton Sulander seppeleenlaskussa II/KTR 18 muistomerkille

Kiltaveli res kapt Tapio Väisänen ja ltn Anton Sulander seppeleenlaskussa KRHK/JR 31:n muistomerkille

Valokuvat: Ossi Martikainen 


TYKKIKALUSTON HUOLTORETKI KUHMON JYRKÄNKOSKELLE 12.-14.6.2023

Killan perinteinen tykkikaluston huoltoretki suuntautui tänä kesänä Kuhmoon Jyrkänkosken tukikohtaan 12.-14. kesäkuuta. Kiltaveljet Seppo Möller ja Lauri Tiiliharju sekä kuusi aktiivinaista ja -miestä Kuhmon Reserviläiset ry:stä kunnostivat muun muassa oheisen kuvan  raskaan haupitsin 155 H 88-37:n. Samassa yhteydessä laadittiin myös tykkikaluston huolto- ja korjaussuunnitelma seuraavalle 5 vuodelle.


YHTEISTYÖMME 14. DIVISIOONAN PERINNEYHDISTYS RY:N KANSSA

Perinneyhdistys vaalii 14. Divisioonan veteraaniperinteitä ja maanpuolustushenkeä yhteistoiminnassa eri perinneyhdistysten ja maanpuolustusjärjestöjen sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kanssa. Perinneyhdistyksen toiminnan painopiste on nuorisotoiminnassa, jota yhdistyksen paikallisosastot toteuttavat yhteistoiminnassa koulujen kanssa. Tavoitteena on veteraaniperinteen siirtyminen nuorempien sukupolvien tietoisuuteen. Perinneyhteistyömme perustana ovat yhteiset päämäärämme. 

Perinneyhdistyksen tapahtumainformaatio avautuu linkistä:  https://14dperinneyhdistys.fi