AJANKOHTAISTA KILLASSA 2024

Tervetuloa Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan sivuille!

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry on toiminut kenttätykistön, kranaatinheittimistön ja raketinheittimistön valtakunnallisena aselajikiltana vuodesta 2009.  Kutsumme jäseniksemme Kainuun tykistörykmentissä palvelevaa ja aikaisemmin Kainuun prikaatin patteristossa ja kranaatinheitinkomppaniassa palvellutta henkilökuntaa ja reserviläisiä kaikkialta Suomesta. 

Myös kaikki toiminnastamme kiinnostuneet henkilöt ja toimintaamme tukemaan halukkaat yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita jäseniksemme. Näillä kotisivuillamme on tietoa killasta, sen säännöistä, perinteistä ja toiminnasta. Kotisivujen kautta voi hakea myös killan jäsenyyttä:  /tiedottaminen/killan-jäseneksi


  KILLAN TAPAHTUMAKALENTERI 2024

Tapahtumat 2024.pdf

JÄSENTEN YHTEYSTIETOJEN PÄIVITYS

Killan jäsenet voivat päivittää yhteystietonsa tämän sivuston kautta:  /yhteystiedot


KILTAVIERAILU KAINUUN TYKISTÖRYKMENTIN HARJOITUKSEEN 4.-5.5.2024

Kiltamme jäsenillä oli tilaisuus vierailla Kainuun tykistörykmentin taistelu ja -ampumaharjoituksessa Vuosangan ampuma-alueella 4.-5. toukokuuta. Ensimmäisenä vierailupäivänä ohjelmaan osallistui yksitoista ja toisena päivänä kuusi kiltalaista. Harjoituksen johtaja Kainuun tykistörykmentin komentaja evl Kimmo Ruotsalainen toimi vierailun isäntänä. Vieraille esiteltiin Johtolassa tykistörykmentin koulutusohjelma ja harjoituksen tavoitteet. Vieraat seurasivat yleisesittelyn jälkeen tulenjohtopaikalla patteriston ampumatoimintaa sekä tuliportaiden toimintaa patteriston ja kranaatinheitinkomppanian tuliasemissa. Joka kohteella esiteltiin myös harjoitusjoukon käytössä olevaa pääkalustoa ja välineistöä. Näiden kohteiden ohella vieraat pääsivät tutustumaan harjoitusalueen linnoitteisiin sekä pelastusyksikön toimintaan ja erikoiskalustoon. 

Vuosangan ampuma-alueen Johtolan edessä: Kuvassa vasemmalla Mika Viitanen, Timo Härkönen, Jouni Kultalahti, Seppo Ruuskanen, Tapio Väisänen, Eero Mykkänen, Jorma Jäntti, Sari Rantanen, Kari Sutinen, Harry Herranen, Anne Siponen

Tulenjohtopaikalla: Killan puheenjohtaja Timo Härkönen seuraa tulenjohtopartion suoritusta vertaillen omiin kokemuksiinsa 1970 -luvulta - perusasiat osin tuttua toimintaa, tekniikka uutta

Maalialue:  Jo tulenavauksessa patteriston tuli osui suoraan maaliin. Tuli oli peittävä ja hajonta pieni

Siirtyminen tuliasemiin: Tunnelmaa telakuorma-auton takavaunussa

Kenttätykin tuliasemassa: Kalustoesittely kiltalaisille

Ja kalustohuoltoakin vieraat pääsivät seuraamaan

Tutustuminen ampuma-alueen harjoituslinnoitteisiin oli myös mielenkiintoinen vaihe. Kuvassa keskellä harjoituksen johtaja everstiluutnantti Kimmo Ruotsalainen, joka luotsasi kiltalaisia vierailun kaikissa vaiheissa

Päivän päätteeksi oli tutustuminen harjoituksen pelastusyksikön toimintaan ja erikoiskalustoon


KILLAN KEVÄTKOKOUS 2024

Killan kevätkokous täydensi hallituksen kokoonpanoa kahdella uudella varajäsenellä 27.3.2024. Hallituksen kokoonpano on alasivulla: /kilta/hallitus

Kuvassa kilta-aktiiveja kevätkokouksen jälkeen, vasemmalla rahastonhoitaja Tapio Väisänen, varapuheenjohtaja Jorma Jäntti, toiminnantarkastaja Markku Nieminen, sihteeri Reijo Oikarinen, puheenjohtaja Timo Härkönen ja toiminnantarkastaja Seppo Ruuskanen


YHTEISTYÖMME 14. DIVISIOONAN PERINNEYHDISTYS RY:N KANSSA

Perinneyhdistys vaalii 14. Divisioonan veteraaniperinteitä ja maanpuolustushenkeä yhteistoiminnassa eri perinneyhdistysten ja maanpuolustusjärjestöjen sekä puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen kanssa. Perinneyhdistyksen toiminnan painopiste on nuorisotoiminnassa, jota yhdistyksen paikallisosastot toteuttavat yhteistoiminnassa koulujen kanssa. Tavoitteena on veteraaniperinteen siirtyminen nuorempien sukupolvien tietoisuuteen. Perinneyhteistyömme perustana ovat yhteiset päämäärämme. 

Perinneyhdistyksen tapahtumainformaatio avautuu linkistä:  https://14dperinneyhdistys.fi