KILLAN PERUSTAMISKOKOUS KAJAANISSA 6.3.2009 JA HALLITUKSEN KOKOUS IMAGONILLA 6.4.2010

<--Edellinen 20 / 20
Puheenjohtaja kiitti yritysesittelystä ja kokoustiloista sekä luovutti tilaisuuden isännälle tykistönkenraali Nenosesta kertovan teoksen
T Kiitokset yritysesittelystä.JPG

©2023 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry