KILTAHISTORIAA

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan syntyhistoria Kainuussa alkaa Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosaston perustamisesta 6.5.1994. Seuraavassa on lyhyt katsaus entisen pääkillan historiaan ja killan toimintaympäristön muutoksiin. 

Pohjanmaan Tykistörykmentin kilta ry

Pohjanmaan Tykistörykmentti perustettiin Ouluun vuonna 1959. Pohjanmaan Tykistörykmentin Kilta perustettiin joukko-osastokillaksi 9.2.1964. Kilta otti tehtäväkseen aselajiperinteiden vaalimisen ja yhteyden pitämisen Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin tykistöreserveihin. Killan kotipaikka oli Oulu.

Myös Kainuu sai oman tykistönsä, kun Porin Prikaatin Patteristo siirrettiin Kajaaniin Kainuun Prikaatin Patteristoksi vuonna 1966.

Pohjois-Pohjanmaan Tykkimieskilta ry

Nimen vaihtaminen ja uusi rooli maakunnallisena kiltana alkoi vuonna 1974. Tampereen Ilmatorjuntapatteristo siirtyi Ouluun Oulun Ilmatorjuntapatteristoksi vuonna 1980. Pohjanmaan Tykistörykmentti siirtyi Sodankylään 15.7.1982. Killan tukeutuminen Oulun Ilmatorjuntapatteristoon alkoi ja ilmatorjuntamiehet hyväksyttiin jäseniksi. Killan paikallisosastot perustettiin Kemiin, Rovaniemelle ja Nivalaan vuosina 1978 - 1979.

Pohjois-Suomen Tykkimieskilta ry

Killan uudet säännöt ja uusi jo käyttöön otettu nimi Pohjois-Suomen Tykkimieskilta vahvistettiin vuonna 1988. Killasta oli tullut koko sotilasläänin alueen kilta. Oulun Ilmatorjuntapatteristo siirtyi Rovaniemelle osaksi Lapin Ilmatorjuntarykmenttiä vuonna 1989. Näin kilta jäi Ouluun ilman tykistöjoukkoja. Tässä tilanteessa kenttätykistö- ja ilmatorjuntamiesten lisäksi myös rannikkotykistömiehet kutsuttiin killan toimintaan mukaan.

Kainuun Prikaatin Patteristosta muodostettiin Kainuun Tykistörykmentti 1.1.1990. Pohjois-Karjalan Patteristo lakkautettiin kesällä 1990 ja sen henkilöstöä siirtyi Kainuun Tykistörykmenttiin. Pohjois-Suomen Sotilaslääni organisoitiin Pohjoiseksi Maanpuolustusalueeksi 1.1.1993. Valtakunnallisena koulutusjärjestelynä kranaatinheitinkomppaniat liitettiin tykistöjoukkoihin. Näin myös Kainuun Prikaatin karanaatinheitinkomppania liitettiin Kainuun Tykistörykmenttiin vuonna 1994.

Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosasto

Paikallisosasto perustettiin Kajaanissa 6.5.1994. Samalla luotiin, toki silloin tiedostamatta, jo pohjaa oman itsenäisen killan perustamiselle Kainuuseen.

P-Suomen Tykkimieskillan jäseniä Kainuun Tykistörykmentin esikunnassa Barbara -juhlapäivänä

Pohjanmaan Tykistörykmentti lakkautettiin Sodankylässä 1.10.1998 ja sen henkilöstöä siirtyi Kainuun Tykistörykmenttiin. Maavoimat organisoitiin puolustushaaraksi ja maanpuolustusalueet lakkautettiin. Pohjoisesta Maanpuolustusalueesta tuli jälleen Pohjois-Suomen Sotilaslääni 1.1.2008. 

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry

Oma kilta perustettiin rekisteröimättömänä Kainuun paikallisosaston johtotiimin toimesta 1.6.2008. Killan verkkosivut luotiin jo tällöin internettiin. Käytännön valmistelutoimiin ryhdyttiin syksyllä 2008. Pohjois-Suomen Tykkimieskillan Kainuun paikallisosaston toiminta päättyi 31.12.2008. Toiminta itsenäisenä kiltana alkoi 1.1.2009.

Johtotiimin puheenjohtajana toimi Jaakko Rytty (vasen kuva) ja jäseninä Mauno Juntunen (vas), Tapani Piippo, Seppo Möller ja Kari Sutinen. Johtotiimi kokoontui puheenjohtajan kotona - ja kahvitarjoilun kera

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilta hyväksyttiin Tykkimiehet ry:n yhteisöjäseneksi 1.1.2009 alkaen. Rekisteröidyn yhdistyksen perustamiskokous ja ensimmäinen vuosikokous pidettiin Hoikankankaan Sotilaskodissa 6.3.2009. Paikalla oli 14 perustajajäsentä. Killan kotipaikka on Kajaani ja toiminta-alueena koko Suomi, joskin toiminta painottuu Kainuuseen ja lähialueille. Jäseniä on koko maasta aina Hangosta Inariin. Kilta on merkitty yhdistysrekisteriin 1.6.2009.

©2018 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry