TIEDOTTEET
Kilta lähettää jäsenistölleen useita tiedotteita toimintavuoden aikana joko sähköpostilla tai jäsenkirjeinä. Tapahtumakalenterit julkaistaan myös tällä sivulla.
Tapahtumakalenteri 2021 /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Tapahtumakalenteri 2021.pdf
Tapahtumakalenteri 2022 /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Tapahtumakalenteri 2022.pdf
Tapahtumakalenteri 2023 /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Tapahtumakalenteri 2023.pdf

VARUSMIESTEN KILTAPALKITSEMISET

Kilta toteuttaa varusmiesten kiltapalkitsemiset Kainuun prikaatilla kotiuttamisparaateissa ja aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa saapumiserittäin. Palkitsemismuotoina ovat stipendit ja kiltapuukot.

©2023 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry