TIEDOTTEET JA TOIMINTASUUNNITELMAT 2019

 

Kilta lähettää jäsenistölleen useita tiedotteita toimintavuoden aikana joko sähköpostilla tai jäsenkirjeinä. Tiedotteet julkaistaan myös tällä sivulla.
Kaluston huoltokurssi Museo Militariassa 6.-8.5.2019 /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Museo Militaria 2019.pdf
Tapahtumakalenteri 2019 /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Tapahtumakalenteri 2019 - 2.pdf
Toimintasuunnitelma 2019 /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Tosu 2019.pdf

VARUSMIESTEN KILTAPALKITSEMISET

Kiltapalkitsemiset Kainuun prikaatilla kotiuttamisparaateissa ja aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa saapumiserittäin

©2019 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry