KILLAN ALKUTAIVALTA

KILTAVIERAILUJA ROVAJÄRVELLE

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan, Pohjois-Karjalan Tykistökillan ja Pohjois-Suomen Tykkimieskillan jäsenistöä Heinuvaaran muistomerkillä paljastamistilaisuuden jälkeen

"Tykit leimua lyö!"

"Ryöppy - ampukaa"

Heinuvaaran muistomerkin paljastamistilaisuudesta ja vierailuista ampumaharjoituksiin on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Rovajärvi-leirit

 

MUSEOTYKKIEN HUOLTORETKIÄ HÄMEENLINNAAN

Iskuryhmä museotykkien huollossa Tykistömuseolla

Museotykkien huoltoreissuista on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Hämeenlinna-museo

 

SOTAHISTORIAN RETKIÄ

Sotahistorian retkillä liikutaan joskus myös vaikeakulkuisissa maastoissa

Sotahistorian retkistä on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Rukajärvi-historia 

 

SEPPELEENLASKUTILAISUUKSIA PERINNEJOUKKOJEN MUISTOMERKEILLÄ

Kiltaveljet Tapani Piippo ja Seppo Möller laskivat seppeleen perinnepatteriston muistomerkille

Killan ja Kainuun Tykistörykmentin seppeleenlaskutilaisuuksista on valokuvia sisällysluettelon sivulla: - Nurmes-perinteet 

 

PERINNETAULU KRANAATINHEITINKOMPPANIAAN

Kiltaveli Antti Haapalainen (toinen vasemmalta) paljasti Kainuun Prikaatin Kranaatinheitinkomp-panian tuloaulan seinälle kiinnitetyn perinnetaulun 21.9.2012. Taulun karttapohjalle on piirretty perinneyksikkömme KrhK/JR 31:n sotatie tietoineen ja valokuvineen. Kiltaveli Antti on tehnyt laajan tutkimuksen isänsä kapteeni Veikko Haapalaisen kranaatinheitinkomppanian vaiheista Jatkosodassa

 

KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILLAN LIPUNNAULAUS KAJAANIN VARUSKUNTAKERHOLLA 16.11.2012

Kajaanin kaupunginhallituksen puheenjohtaja kiltaveli Arto Okkonen piti lippupuheen. Edessä killan lippu airueineen, taustalla Kainuun Tykistörykmentin lippuvartio

Lipunnaulaustilaisuuden valokuvia on sisällysluettelon sivulla: - Kajaani-juhlat

 

KILLAN KOKOUKSIA

Killan perustava kokous pidettiin tykistön päivänä 6.3.2009. Kokouksen valmisteli johtotiimi puheen-johtajanaan kapt evp Jaakko Rytty. Kokoukseen osallistui 14 perustajajäsentä.

"Paljonpa on asiaa!"

Valokuvia killan kokouksista on sisällysluettelon sivulla: - Kajaani-kokoukset

 

KILLAN ESITELMÄTILAISUUKSIA

Kilta on järjestänyt yhteistoiminnassa Kainuun Prikaatin Killan kanssa esitelmätilaisuuksia Kajaanin varuskuntakerhon juhlasalissa vuodesta 2010 alkaen. Killat ovat vuorotelleet järjestelyvastuussa keväisin ja syksyisin. Esitelmien aiheina ovat olleet maanpuolustuksen ajankohtaiset asiat ja tulevaisuuden näkymät. Esitelmän pitäjinä ovat toimineet mm. puolustusministerin erityisavustaja, Kainuun prikaatin komentajat ja kainuulaiset kansanedustajat. Tilaisuudet on järjestetty joko erillisinä tai vuosikokouksiin liittyvinä tapahtumina.

Puolustusministerin erityisavustaja (nyk. valtiovarainministerin erityisavustaja) Mikko Kortelainen loi katsauksen ajankohtaisten ja tulevien puolustusratkaisujen mahdollisuuksiin esitelmässään 5.3.2010. Seuraavana päivänä oli ohjelmassa tutustuminen Kuhmon Jyrkänkosken tukikohtaan, jossa esittelijöinä toimivat "tukikohdan päällikkö" kiltaveli Heikki Pitäjämäki ja kiltaveli Seppo Möller