KILTALEHDET 2019
HURTTI-UKKO -LEHTI

Kainuun prikaatin joukko-osastolehti ja aliupseerikurssijulkaisu Hurtti-Ukko lähetetään kiltalaisille jäsenetulehtenä. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa, tammikuussa ja heinäkuussa.

Hurtti-Ukko  1/2019 /datafiles/userfiles/File/JULKAISUT/Hurtti-Ukko 1-2019.pdf
Hurtti-Ukko  2/2019 /datafiles/userfiles/File/JULKAISUT/Hurtti-Ukko 2-2019.pdf
  

 

TULIKOMENTOJA -LEHTI

Killan jäsen voi tilata Tulikomentoja -lehden edulliseen jäsenhintaan 14,00 euroa/vuosikerta. Lehti tilataan killan jäsensihteerin kautta ja tilausmaksu veloitetaan jäsenmaksun yhteydessä.

Tänä vuonna ilmestyy neljä numeroa: 1./ 19.2.2019, 2./ 28.6.2019, 3./ 19.9.2019 ja 4./ 4.12.2019.

Aikaisemmin julkaistuja digilehtiä on Tykkimiehet ry:n lehtiarkistossa: 1-4/2014, 1-3/2015, 1-3/2016, 4/2017 ja 1-4/2018.

Tulikomentoja lehtiarkistossa

https://www.tykkimiehet.fi/tulikomentoja/lehtiarkisto/