KILLAN TUNNUKSET

KILLAN LIPPU

Lipun heraldinen selitys: /datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Lipun heraldinen selitys 2.jpg

STANDAARI

                 

Standaarin heraldinen selitys:

/datafiles/userfiles/File/Asiakirjat/Standaarin heraldinen selitys 1.jpg

KILTARISTI

 

 

  

 

 

Kiltaristin heraldinen selitys: 

/datafiles/userfiles/Image/Tunnukset/Kiltaristin heraldiikka - netti.jpg

   Hopeinen jäsenmerkki

            

   Pronssinen jäsenmerkki

            

      KAITH -Killan logo

        

©2023 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry