KILTAMME PERINTEET

Kiltamme vaalii ja kunnioittaa Kainuun tykistörykmentille vahvistettuja jatkosodan 14.Divisioonan Rukajärven suunnan kenttätykistön ja kranaatinheittimistön kunniakkaita perinteitä. Yhteiset perinnejoukkomme ovat II/KTR 18 ja KRHK/JR 31. Kilta kerää myös perinneaineistoa sekä julkaisee perinnejoukkoja koskevia painotuotteita. Perinnepäivämme on 17.6. jolloin sodan ajan perinnejoukkomme II/KTR 18 perustaminen alkoi Nurmeksen Jokikylässä.

 KENTTÄTYKISTÖN PERINNEJOUKKOMME

 II / KTR 18 (EPTRI, 4.PTRI, 5.PTRI, 6.PTRI)

II/KTR 18  perustaminen 17.-21.6.1941:

/datafiles/userfiles/File/Kuvakertomukset/II - KTR 18 perustaminen 18-21.6.1941n.pdf

Taistelukertomus II/KTR 18 toiminnasta 4.-8.9.1941:

/datafiles/userfiles/File/Kuvakertomukset/II KTR 18 Tst-kertomus 4.-8.9.1941.pdf

 

 KRANAATINHEITTIMISTÖN PERINNEJOUKKOMME

 KRHK / JR 31 (RS.JOUKKUE, KV.JOUKKUE, TOIM.JOUKKUE)

Krh.K/JR31 perustaminen ja sotatie 1941 - 1944:

/datafiles/userfiles/File/Kuvakertomukset/Krh.K-JR31 sotatie 1941-1944.pdf 

Kertomuksen kirjoittaja Antti Haapalainen on perinnejoukkomme Krh.K/JR31:n päällikön kapt. Veikko Haapalaisen poika.

 

 YHTEISTYÖJOUKKOMME

 KAITR / KAIPR   (ESIKUNTA, TJ- JA VPTRI,  1.TASPTRI,    2.TASPTRI, KRHK)

Kainuun Tykistörykmentin perinteet ja taival nykypäivään: 

/datafiles/userfiles/File/Kuvakertomukset/KAITR perinteet ja taival nykypäivään 1.pdf

Kainuun Tykistörykmentin joukkojen ampumatoimintaa Rovajärvellä toukokuussa 2012

 

PERINNEJOUKKOJEMME MUISTOMERKIT

Kiltamme ja Kainuun tykistörykmentin perinnejoukkojen muistomerkit ovat joukkojen perustamisalueella Nurmeksen Lokinkankaalla.

Edessä Krhk/JR 31:n muistomerkki ja suoraan takana II/KTR 18 muistomerkki

Nurmeksen varuskunta toimi alueella joukkojen perustamis- ja koulutuskeskuksena 1940-1953. Varuskuntaan kuuluivat Jokikylän, Lokinlammen ja Porokylän kasarmialueet.

Varuskunnan muistomerkki

 

MUISTOMERKKIEN PALJASTUSTILAISUUS 6.6.2009

 

Nurmeksen kaupunki ja Nurmeksen seudun veteraani- ja reserviläisyhdistykset järjestivät Nurmeksen varuskunnassa perustettujen KRHK/JR31:n ja Viestipataljoonan muistomerkkien paljastustilaisuuden Nurmeksen Lokinkankaalla 6.6.2009. Aktiivisena tämänkin hankkeen puuhamiehenä toimi kiltaveli majuri evp Kauko Pippuri, jonka toiminnan tuloksena Nurmeksen varuskunnan Lokinkankaan muistomerkkialuetta on kehitetty merkittävästi. Kaikki alueella perustetut Rukajärven suunnassa toimineet joukot ovat saaneet omat muistomerkkinsä ja kunnialaattansa muistomerkkialueelle.

 

KRHK/JR31:n muistomerkki 120KRH 38 on neuvostoliittolainen sotasaaliskranaatinheitin

PERINNETAULU KRANAATINHEITINKOMPPANIAAN

Kiltaveli Antti Haapalainen (toinen vasemmalta) paljasti Kainuun Prikaatin Kranaatin-heitinkomppanian tuloaulan seinälle kiinnitetyn perinnetaulun 21.9.2012. Taulun karttapohjalle on piirretty perinneyksikkömme KrhK/JR 31:n sotatie tietoineen ja valokuvineen. Kiltaveli Antti on tehnyt laajan tutkimuksen isänsä kapteeni Veikko Haapalaisen kranaatinheitinkomppanian vaiheista Jatkosodassa

 

 

©2023 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry