KILLAN VALTUUSKUNTA

Killan hallituksen ohjaavana ja tukea antavana elimenä toimii valtuuskunta. Killan syyskokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään kaksikymmentä muuta jäsentä. Valtuuskunnan jäseneksi voidaan valita killan varsinainen jäsen tai kannattava henkilöjäsen. Valtuuskunnan toimikausi on kalenterivuosi. Valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu valtuuskunnan ja killan hallituksen yhteiseen tilaisuuteen kerran vuodessa.

VALTUUSKUNTA 2018
Puheenjohtaja Arto Okkonen Kajaani
Varapuheenjohtaja Marko Palokangas Helsinki
Jäsen Jaakko Rytty Kajaani
Jäsen Seppo Möller Kajaani
Jäsen Mauno Juntunen Heinävesi
Jäsen Tapani Piippo Puolanka
Jäsen Kari Sutinen Kajaani