KILLAN VALTUUSKUNTA

Killan hallituksen ohjaavana ja tukea antavana elimenä toimii valtuuskunta. Killan syyskokous valitsee valtuuskunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja enintään kaksikymmentä muuta jäsentä. Valtuuskunnan jäseneksi voidaan valita killan varsinainen jäsen tai kannattava henkilöjäsen. Valtuuskunnan toimikausi on kalenterivuosi. Valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsuu valtuuskunnan ja killan hallituksen yhteiseen tilaisuuteen kerran vuodessa.

VALTUUSKUNTA 2022
Puheenjohtaja Timo Leppänen Kajaani
Varapuheenjohtaja Paavo Sarala Oulu
Jäsen Tapani Piippo Puolanka
Jäsen Seppo Möller Kuusamo
Jäsen Mauno Juntunen Heinävesi
Jäsen Kari Sutinen Kajaani