KAINUUN TYKISTÖ- JA HEITTIMISTÖKILTA RY

UUSI ASELAJIKILTA "AJOI TULIASEMAAN"

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry on toiminut kenttätykistön, kranaatinheittimistön ja raketinheittimistön valtakunnallisena aselaji- ja joukkoyksikkökiltana vuodesta 2009.

Näillä kotisivuillamme on tietoa killasta, sen perinteistä ja toiminnasta. Sivuston kautta voi hakea killan jäsenyyttä ja muuttaa jäsentietoja.

TOIMINTAYMPÄRISTÖMME JA TAVOITTEEMME

Kiltamme tärkeimpinä yhteistyöjoukkoina ovat Kainuun prikaati ja prikaatin aselajijoukkomme Kainuun tykistörykmentti.

Kutsumme jäseniksemme erityisesti Kainuun tykistörykmentissä ja sitä edeltäneissä Kainuun prikaatin patteristossa ja Kainuun prikaatin kranaatinheitinkomppaniassa palvelleita ja palvelevaa henkilökuntaa, varusmiehiä sekä reserviläisiä kaikkialta Suomesta. Myös kaikki toiminnastamme kiinnostuneet sekä toimintaamme tukemaan halukkaat henkilöt, yritykset ja yhteisöt ovat tervetulleita jäseniksemme.

Vaalimme Kainuun tykistörykmentille vahvistettuja viime sotien Kainuun sekä Rukajärven suunnan 14. Divisioonan kenttätykistön ja kranaatinheittimistön kunniakkaita perinteitä.  Kiltamme viettää perinnepäivää 17. kesäkuuta yhdessä Kainuun tykistörykmentin kanssa kunnioittaen näin perinnepatteristomme II/KTR 18 perustamista kesällä 1941 Nurmeksen Jokikylässä.

Pyrimme vaalimaan, keräämään ja säilyttämään tietoa kiltamme perinnejoukoista. Olemme saaneet luvan käyttää  Rukajärven rintamatunnusta kiltamme tunnuksissa.

                                                           

KILTATOIMINTAA

Kiltamme kuuluu Kainuun prikaatin viralliseen varusmiesten palkitsemisjärjestelmään. Palkitsemme Kainuun tykistörykmentin varusmiehiä hyvästä palveluksesta stipendeillä aliupseerikurssien päätöstilaisuuksissa ja kiltapuukoilla kotiuttamistilaisuuksissa. Myös tehtävissään onnistuneita epäsuorantulen reserviläisiä palkitsemme kertausharjoituksissa. Tämän lisäksi palkitsemme Jääkäriprikaatin kranaatinheitinkoulutettuja varusmiehiä hyvästä palveluksesta kiltapuukoilla.

Esittelemme mielellämme kiltaa rykmentin varusmiehille ja reserviläisille ja osallistumme kutsuttaessa Kainuun prikaatin ja Kainuun tykistörykmentin eri tapahtumiin, toimintaan ja harjoituksiin. Teemme vierailuja myös muihin joukkoihin ja mielenkiintoisiin aselajikohteisiin.

Järjestämme sotahistoriallisia retkiä perinnejoukkojemme viime sotien taistelupaikoille myös rajan taakse sekä osallistumme muiden järjestämille vastaaville retkille. Teemme vuosittain jo perinteisen museotykkien huoltoretken Museo Militariaan.

Järjestämme kilta- ja kerhoiltoja sekä esitelmä- ja juhlatilaisuuksia. Jäsenistömme voi käyttää Kainuun prikaatin Heikinhallin liikuntasalia, kuntosalia ja uimahallia, perjantaisin ja sunnuntaisin klo 17.00-18.30.

Teemme jatkuvaa yhteistyötä muiden maanpuolustuskiltojen ja -yhteisöjen kanssa. Tiedotamme jäsenistölle jäsenkirjeillä, verkkosivuillamme, Hurtti-Ukko -jäsenetulehdessä sekä sähköpostilla ja tekstiviestein.

 Killan puheenjohtaja Jaakko Rytty luovuttaa killan stipendit kenttätykistölinjojen parhaimmille

©2019 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry