AJANKOHTAISTA KILLASSA

KILLAN SYYSKOKOUS 13.12.2018

Kainuun Tykistö- ja Heittimistökillan syyskokous pidetään torstaina 13.12.2018
klo 18.00 Kainuun tykistörykmentin esikunnassa.

Killan jäseniä pyydetään päivittämään yhteystietonsa alasivulla "YHTEYSTIEDOT".

Kainuun prikaatin joukko-osastolehti Hurtti-Ukko 2/2018 on sivulla "KILTALEHDET"

Alasivulla "Perinteet" on asiakirjatutkimukseen perustuva kertomus perinnekranaatinheitinkomppaniamme perustamisesta ja sotatiestä:

Krh.K/JR31 sotatie 1941-1944

PERINNEPÄIVÄ 17.6.2018

Kiltamme ja Kainuun tykistörykmentti viettivät perinnepäivää järjestämällä seppeleenlaskutilaisuuden perinnejoukkojemme muistomerkeillä Nurmeksen Lokinkankaalla.

  Killan puheenjohtaja Timo Härkönen                           KAITR:n komentaja evl Marko Palokangas

Tilaisuuteen osallistuneita ryhmäkuvassa

Lisää valokuvia tilaisuudesta alasivulla: "AIEMPIA TAPAHTUMIA"

     Tutustu toimintaamme - Tervetuloa jäseneksi!

©2018 Kainuun Tykistö- ja Heittimistökilta ry